Isotron | Inzichten & Nieuws

Predictive Load Management als oplossing voor Elektrificatie

PLM

Dagelijks komen we in aanraking met het acute energie probleem.

De gaskraan gaat dicht, wat nu? De gas en olieprijzen stijgen zeer snel, wie gaat dit betalen?

Ook de regeringen verplichten ons om onze voetafdruk te verlagen. CO2, NOx en SOx uitstoot moet naar beneden of heffingen dienen betaald te worden? Tegen 2050 moeten we verplicht naar een circulaire en CO2 arme industrie.

Het antwoord op deze vragen en verplichtingen is elektrificatie.

Isotron_Divider

Waarmee dienen we rekening te houden?

Vaak dient deze elektrificatie binnen de huidige elektrische voorzieningen te gebeuren. Een zwaardere Net aansluiting is vaak te duur en in vele gevallen niet meer mogelijk.

Capaciteitstarieven gebaseerd op piekverbruik zorgen voor een hogere energieprijs. Een lagere cos phi resulteert in boetes van de distributienetbeheerder. We dienen dus het piekverbruik en de cos phi onder controle te houden en dit liefst zonder dat we de volledige elektrische installatie moeten aanpassen of te voorzien van extra componenten.

Waarom is PLM de oplossing?

PLM bestaat uit 3 onderdelen die samen voor de oplossing zorgen.

1. Load sequencing:

We gaan hier het gelijktijdig aansturen van verbruikers in de tijd verschuiven.

Load-Sequencing

2. Load Sharing:

We gaan niet alleen gelijktijdige aansturing tegen, maar we gaan ook de gevraagde energie verdelen in de tijd. Zo krijgen we een betere en stabieler energieverbruik.

Load-Sharing

We gaan als het ware Tetris spelen met het beschikbaar vermogen en dit met berekeningen in milliseconden.

Load-Sharing_2

3. Load Shedding:

We gaan het maximaal beschikbaar vermogen voor onze verbruikers vastleggen en dit zowel individueel als voor het totaal beschikbaar vermogen.

We gebruiken enkel wat er op dat moment als beschikbaar vermogen wordt opgegeven.

 

Load Shedding

 

Hoe gebeurt dit praktisch?

De Epowers zitten samen op een CAN-Bus netwerk waar elke Epower een id krijgt. Deze met het laagste id is de master en bepaald wat de andere epowers doen. Wordt de master uit het netwerk gehaald dan wordt de volgende in lijn de master en neemt hij zijn functie over. De master geeft aan wat het totaal beschikbaar vermogen is en verdeeld dit over de verbruikers rekening houdend met de minimale eisen ingesteld in de slaves. De master bepaalt wie op welk moment aangestuurd mag worden om zo het vermogen gelijk te verdelen in tijd en pieken tegen te gaan.

Hoe hebben we onze probleemstelling bij elektrificatie nu getackeld via PLM?

- Daar de PLM sturing geen gebruik maakt van fase aansnijding maar een sinus aanstuurt bij nul doorgang hebben we geen last van harmonische bevuiling of een slechte cos phi.
We riskeren dus geen boetes van de netbeheerder en kunnen tevens dunnere kabels gebruiken omdat het reactief vermogen veel lager is.

- Door enkel gebruik te maken van het beschikbaar vermogen hebben we geen zwaardere netaansluiting nodig. Praktisch gaan we bijvoorbeeld het verbruik van de rest van de plant meten. Het overgebleven vermogen is het beschikbaar vermogen dat we kunnen gebruiken. We kunnen dit op elk moment meten en aanpassen.

- Door pieken te vermijden en door een constant vermogen verbruik zullen de capaciteitstarieven weinig invloed hebben op de energiekosten.