Home > Food & Beverage > Recording: de sleutel tot compliance in de voedselindustrie

De sleutel tot compliance in de voedselindustrie

Recording

Als bedrijf in de F&B sector moet je ervoor zorgen dat de door jouw geproduceerde levensmiddelen voldoen aan alle relevante voorschriften van de levensmiddelenwetgeving. In ieder stadium van het proces – van productie tot verwerking en distributie.

De kracht zit in het kunnen bewijzen dat jouw productieproces veilig is. Kun je dit niet, dan riskeer je terugroepacties op grote schaal, torenhoge boetes en een dalende omzet door verlies van consumentenvertrouwen.

Wij helpen jou met het zorgen dat jouw productieproces aantoonbaar voldoet aan de wet- en regelgeving. Zo creëer je een goede traceerbaarheid. En beperk je de schade tot een minimum bij bijvoorbeeld terugroepacties.

ISO 22000, HACCP & CFR: veilig voedsel voor consumenten

ISO 22000 en de HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) zijn bekende voedselveiligheidsnormen om te garanderen dat consumenten over veilig voedsel beschikken. Deze normen zijn toepasbaar in de gehele supply chain – van de rauwe materialen tot aan de distributie.

Altijd levensmiddelenwetgeving naleven

De levensmiddelenwetgeving schrijft voor dat levensmiddelen in alle stadia van de supply chain moeten voldoen aan de voorschriften. Van productie tot verwerking tot distributie. Ook moeten bedrijven actief controleren of deze voorschriften worden nageleefd.

Als een levensmiddel onveilig is, mag het niet in de handel worden genomen. Er is sprake van een ‘onveilig’ product als het:

 • Schadelijk is voor de gezondheid, of
 • Ongeschikt is voor menselijke consumptie.
De Nederlandse NVWA en de Belgische FAVV zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de voedselveiligheid.

De Nederlandse NVWA en de Belgische FAVV zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de voedselveiligheid. Zij controleren regelmatig organisaties in alle lagen van de voedingsmiddelenindustrie en treden handhavend op bij overtredingen. Dit kan gaan om extra controles, boetes of zelfs sluiting van bedrijven. Daarom is het belangrijk dat jouw bedrijf met compliance altijd aan alle voedselnormen voldoet zodat je geen sancties opgelegd krijgt.

Ook machines moeten voldoen aan speciale voorschriften

Machines bestemd voor gebruik met levensmiddelen of voor cosmetische- en farmaceutische producten moeten ook voldoen aan speciale wet- en regelgeving. Zij moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat elk risico op infectie-, ziekte- of besmettingsgevaar wordt voorkomen. Het gaat om machines voor het verwerken, bereiden en verpakken van voedingsmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan bakkerij-, vleesverwerking- en zuivelverwerkings/proces machines.

CIP en SIP methodes voor veilige machinereiniging

Een van de belangrijkste aspecten hierbij is de reiniging van de machine. Bekende reinigingsmethodes zijn o.a. CIP (clean in place) en SIP (steam in place). Dit zijn geautomatiseerde methoden voor het reinigen en steriliseren van processystemen. CIP en SIP helpen industrieën om te voldoen aan strenge hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.

In recorders worden geautomatiseerde cycli en geautomatiseerde applicatieblokken opgenomen. Hiermee worden belangrijke metingen van het proces vastgelegd en eventuele vrijgavens gedaan voor het opstarten van de machine. Zo kun je bijvoorbeeld monitoren of de sterilisatie correct verliep of om de hoeveel draaiuren je een filter moet vervangen. Daarnaast zorgt de gebruikstoegangsfunctionaliteit (Audit trail functie) ervoor dat alleen geautoriseerde mensen de vrijgave van de machine kunnen doen.

Clean in place methode

Traceersysteem voor minimaliseren van schade

Als bij een voedingsmiddel een risico voor de gezondheid optreedt, is het heel belangrijk dat bevoegde autoriteiten en bedrijven in staat zijn snel de bron van het probleem op te sporen. Levensmiddelenbedrijven moeten daarom een goed systeem voor traceerbaarheid hanteren. Alleen zo kunnen producten snel en nauwkeurig uit de handel worden genomen bij een gevaar voor de volksgezondheid.

Met het traceren van levensmiddelen zorg je ervoor dat de negatieve gevolgen voor de handel en consumenten minimaal blijven. Bijvoorbeeld dankzij gerichte productterugroepingen en doordat de consumenten nauwkeuriger worden geïnformeerd. Aan de hand van een serie- of chargenummer identificeer en lokaliseer je verontreinigde artikelen snel.

Bedrijven moeten kunnen nagaan wie hun levensmiddelen heeft geleverd (leveranciers) en aan welke organisaties zij hun producten hebben geleverd (afnemers). Daarom moeten zij hun producten adequaat etiketteren of kenmerken. De traceerbaarheid van de materialen en voorwerpen dient in alle stadia gegarandeerd te zijn.

 
Traceerbaarheid via Fraudebestendige
digitale gegevensrecords

Deze recorders registreren in een niet manipuleerbaar formaat wat een vereiste is voor de geldende regelgeving. De gebruikte recorders hebben gebruikerstoegang en wachtwoordbeheer om onwettige gebruikerstoegang te voorkomen. Ze zijn gekoppeld aan Microsoft Active Directory. De gegevens worden digitaal opgeslagen in het interne geheugen. Dit vermindert het risico op gegevensverlies als de server of communicatie tijdelijk wegvalt. De 'Store and Forward' functie ondersteunt de betrouwbaarheid van archivering. De ontbrekende data wordt afgestemd met opslagdatabases wanneer de communicatie wordt hervat. Per batch kan het proces nagegaan worden op calamiteiten. Er is inzicht in de proceswaarden en de instellingen van het proces. Dit hele systeem houdt rekening met Cybersecurity Robustness en de noden voor Industrie 4.0.

Snel schakelen met instanties bij problemen

Data-analyse en tracering voor compliance in de digitale tijdperk

Voor een goede tracering moeten essentiële gegevenselementen (KDE's) die verband houden met specifieke kritieke traceringsincidenten (CTE’s) bij worden gehouden. Ook moeten je binnen 24 uur of binnen een andere redelijke termijn informatie kunnen verstrekken aan wetgevende instanties.

Voedingsmiddelen met hoog risico

Daarnaast bestaat er een lijst voor voedingsmiddelen met een hoog risico. Hiervoor geldt nog specifiekere regelgeving. Denk aan levensmiddelen waar een groot risico bestaat op microbiologische of chemische verontreiniging. Of producten waar de groei van pathogene micro-organismen wordt bevorderd vanwege de aard van het levensmiddel zoals melk, kaas en noten.

Terugroepen van onveilige producten

Naast traceerbaarheid, is de zogeheten ‘recall’ een andere belangrijke interventie. Het uit de handel nemen en zo nodig terughalen van producten door de producent, gecombineerd met het informeren van consumenten.

Door de integratie van geautomatiseerde monitoring- en datalogging-technologieën volgen bedrijven niet alleen de oorsprong en distributie van hun producten nauwkeurig, maar kunnen zij ook snel en efficiënt beslissen over terugroepacties. Dit is cruciaal voor het handhaven van voedselveiligheid en versterken van consumentenvertrouwen.

Weergeven en analyseren van data via
Data
Reviewer
om recall acties tegen te gaan

Met Data Reviewer kun je historische gegevensbestanden weergeven, analyseren, afdrukken en delen. Hoe en wanneer jij wilt.

Met de Auditor-optie wordt een volledig controlespoor geboden voor annotaties. Met gebruikersverificatie en elektronische handtekeningen om verantwoording, integriteit en vertrouwelijkheid van de brongegevens te vergemakkelijken.

Jouw procesgegevens zijn niet alleen een middel om naleving van regelgeving aan te tonen. Het geeft ook inzicht in jouw productieprocessen en helpt jou om gebieden te identificeren waar verbeteringen mogelijk zijn.


Automatische rapportage oplossingen

Dit doen wij via een geïntegreerde rapportageoplossing speciaal voor industriële automatisering. Dit is ontworpen om gegevens uit bijna elke gegevensbron te verzamelen en automatisch rapporten te verstrekken aan iedereen. Voor zowel continue als batchverwerkingstoepassingen.

 • Automatisch en handmatig rapporten genereren
 • Engineeringtijd verminderen
 • Webportaal voor het delen van informatie
 • Continue en batchrapportering
 • Genereert beveiligde PDF en export naar Excel
 • Gebruikersbeheermodule voor beveiliging van jouw gegevens
 • Meertalige ondersteuning

Bedrijven moeten primair zelf beoordelen of zij redenen hebben om aan te nemen dat een levensmiddel (mogelijk) onveilig is. In de praktijk kan deze beoordeling lastig zijn. Vooral over de vraag wat de aard en ernst van de schadelijkheid van het levensmiddel is. Deze beoordeling kunnen wij voor jou automatiseren. Dit doen wij door gebruik te maken van beschikbare meetwaardes en hierbij limieten aan te geven. Het is belangrijk om zelf jouw kritische parameters vast te leggen.


Een GAMP® 5 engineering-aanpak helpt jou of jouw klant in de naleving en het vereenvoudigen van de te behalen conformiteiten en richtlijnen. Via recorders met batch functionaliteiten bepalen wij waar de grondstoffen vandaan komen en waar ze naartoe worden verzonden. Ook wordt er gelogd hoe de productie verliep. Dit alles in een Fraudebestendige digitale vorm. Daarnaast krijg je een real-time overzicht van de Overall Equipment Effectiveness waar je de data zelf kunt analyseren en direct bijsturen.

Via een automatische rapportage bepaal je direct bij uitlevering automatisch of een product kan verzonden worden. De terugroepactie wordt zo tot een minimum beperkt.

Good Automated Manufacturing Practice

GAMP® is ontwikkeld om te voldoen aan de veranderende verwachtingen van de FDA en andere regelgevende instanties. Het wordt wereldwijd erkend en gebruikt door veel gereguleerde bedrijven en hun leveranciers.

Onze GAMP® 5 engineering-aanpak helpt klanten in de naleving en vereenvoudigen van de te behalen conformiteiten en richtlijnen.

SPE GAMP® 5 documentsjablonen en producten met ingebouwde specifieke functies vergemakkelijken het om te voldoen aan deze richtlijnen.

Veelgebruikte producten voor recording oplossingen

6100A Papierloze grafische datalogger

6100A
papierloze grafische datalogger

 • Beveiligde dataregistratie en operationele efficiëntie
 • 5.5" ¼VGA touchscreen display
 • Batch functionaliteit
 • Wiskundige berekeningen

Eurotherm Data Reviewer-1

Eurotherm Data Reviewer
Vervanger van Eurotherm Review softare

 • Bekijken, analyseren en afdrukken van historische gegevensbestanden
 • Batch zoekfuncties
 • OPC UA functionaliteiten
 • Geplande rapportages
 • User Management
 • Auditor functionaliteit

Nanodac temperatuurregelaar en datalogger

Nanodac 
temperatuurregelaar en datalogger

 • Ultieme grafische datalogger in combinatie met een PID-regeling en setpoint-programma's
 • 50MB flashgeheugen
 • Ethernet communicatie
 • 14 virtuele kanalen


Dream report is een geïntegreerde rapportageoplossing

Dream Report
Geïntegreerde rapportageoplossing

 • Verzamelt, logt en analyseert automatische gegevens 
 • Ondersteunt gegevensverzameling van verschillende apparaten
 • Flexibele rapportage opties

Wil jij meer weten over de mogelijkheden van recording voor jouw bedrijf?

Neem direct contact met ons op

Onze experts staan voor je klaar om samen met jou de meest geschikte oplossing te vinden. Deel jouw doelstellingen met ons zodat wij samen een advies ontwikkelen dat precies past bij wat jij nodig hebt. Ons uitgebreide aanbod stelt ons in staat maatwerk te leveren. Perfect afgestemd op de behoeften van jouw organisatie. Wij vertellen je graag meer over wat onze aanpak voor jouw organisatie kan betekenen.