Isotron | Inzichten & Nieuws

De implicaties van NIS2 voor de voedselsector

De implicaties van NIS2 voor de voedselsector

De voedselsector staat voor een digitale revolutie. Maar de digitalisering en de toenemende verbondenheid van systemen brengen ook een groeiend risico op cyberbedreigingen met zich mee. Om deze risico's aan te pakken, heeft de Europese Unie in 2022 de Network and Information Security Directive (NIS2) vastgesteld voor kritieke sectoren. Deze NIS2-richtlijn zal aanzienlijke implicaties hebben voor de voedselsector in de hele EU.

In deze blog ontdek je wat de NIS2-richtlijn precies inhoudt en welke implicaties dit zal hebben voor o.a. organisaties in de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast delen wij een handig stappenplan zodat jouw bedrijf zeker weten voldoet aan NIS2.

Specifieke cyberdreigingen voor de voedselindustrie

Voordat wij verder ingaan op de richtlijn, is het goed om deze vraag eerst te beantwoorden. Wat houdt NIS2 nu precies in?

NIS2 in een notendop

De NIS2-richtlijn is door de EU ingesteld als vervanger voor de oude NIS-richtlijn uit 2016 om de cybersecurity weerbaarheid te versterken. Zo worden beveiligingsmaatregelen in de EU-lidstaten verbeterd en uniformer. In Nederland wordt de richtlijn omgezet naar de Nederlandse Cyberbeveiligingswet.

De belangrijkste punten van NIS2 zijn:

  • Grotere reikwijdte. De richtlijn is uitgebreid naar meer sectoren en organisaties die kritieke/essentiële diensten leveren zoals voedingsproducten, gezondheidszorg en digitale infrastructuur.
  • Striktere nalevingseisen. NIS2 stelt striktere beveiligingsmaatregelen én incidentrapportage-eisen vast om risico’s te beheren en incidenten sneller te melden.
  • Toezicht en handhaving. Om te zorgen dat organisaties de richtlijn naleven, zijn de handhavingsopties verbeterd zoals boetes en sterker toezicht.
  • Samenwerken tussen EU-lidstaten. Informatie wordt nu tussen lidstaten gedeeld en er wordt grensoverschrijdend samengewerkt om op incidenten te reageren.
  • Risicobeheer en rapportage. Bedrijven moeten risicobeheer ontwikkelen en regelmatig over cybersecuritypraktijken en incidenten rapporteren.

Risicoanalyse voor unieke bedreigingen en kwetsbaarheden

De voedingsmiddelenindustrie is ook een kritieke sector die valt onder de NIS2-richtlijn. Zij leveren essentiële diensten en daarom moeten voedselproducenten maatregelen implementeren om de veiligheid en continuïteit van hun bedrijf te waarborgen.

De NIS2-richtlijn erkent dat de voedselsector te maken heeft met specifieke bedreigingen. Denk aan fysieke aanvallen op de voedselinfrastructuur of de introductie van verontreinigingen in de voedselketen. Daarom vereist de richtlijn dat "belangrijke entiteiten" in de voedselsector risicoanalyses uitvoeren die rekening houden met de unieke bedreigingen en kwetsbaarheden van de industrie.

Toeleveringsketen moet strenger beheerd worden

De NIS2-richtlijn benadrukt het belang van toeleveringsketenbeheer als essentieel onderdeel van cybersecurity. Organisaties binnen de voedingssector zullen moeten garanderen dat hun leveranciers en partners zich houden aan dezelfde strenge cybersecuritynormen die op hen van toepassing zijn. Dit kan leiden tot een strenger selectieproces van leveranciers en meer samenwerking met partners om te zorgen dat de cybersecurityrichtlijnen worden nageleefd.

Betere samenwerking op het gebied van voedselveiligheid

Zoals eerder geschreven, zal de NIS2-richtlijn sterkere samenwerking tussen EU-lidstaten en internationale partners aanmoedigen om cybersecurity in de voedingssector te verbeteren. Dit kan onder andere leiden tot de ontwikkeling van nieuwe normen, optimaal beleid en cybersecurity-initiatieven die de hele voedselsector wereldwijd ten goede komen. Bovendien kan de richtlijn de samenwerking op het gebied van voedselveiligheid stimuleren, wat de volksgezondheid en veiligheid ten goede komt.

Stappen om te voldoen aan de NIS2-richtlijn in de voedselsector

Met onderstaand handig stappenplan wordt de omschakeling naar de strengere NIS2-normen overzichtelijker. En weet je zeker dat jouw organisatie goed aan de richtlijn voldoet.

Stap 1: Bepaal of jouw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt door de NIS2-check uit te voeren. Dit kan gemakkelijk worden gedaan met deze tool. 

Stap 2: Voer een risicoanalyse en bedrijfs-impactanalyse uit om potentiële (cyber)risico's te identificeren en passende beveiligingsmaatregelen te ontwikkelen.

Stap 3: Implementeer een effectief Incident Respons Plan en zorg ervoor dat jouw organisatie voldoet aan de meldingsplicht van incidenten aan de bevoegde autoriteiten.

Stap 4: Werk nauw samen met nationale NIS-autoriteiten om ervoor te zorgen dat alle genomen maatregelen en incidentmeldingen voldoen aan de richtlijn.

Stap 5: Creëer bewustzijn en zorg voor training binnen jouw organisatie om een cyberveilige cultuur te stimuleren.


Proactief beschermen van de voedselveiligheid

Het is erg belangrijk om de NIS2-richtlijn serieus te nemen in de voedselsector, omdat deze proactieve benadering helpt beschermen tegen de steeds complexere cyberaanvallen die niet alleen de bedrijfsvoering kunnen verstoren, maar ook de voedselveiligheid in gevaar kunnen brengen.

Door deze richtlijn na te leven, bouwen bedrijven vertrouwen op bij hun klanten en vermijden ze hoge boetes. Bovendien helpt het de algehele veiligheid te verbeteren door van leveranciers en partners te eisen dat ze dezelfde strenge normen volgen, wat essentieel is voor een betrouwbare voedselvoorziening.

Met de Secomea SiteManagers zet je de eerste stap om te voldoen aan de NIS2-richtlijnen. Wij kunnen je hierbij helpen!