Isotron | Inzichten & Nieuws

Voldoe ik nog aan de Machinerichtlijn ISO – NEN 12100 nu ik een wijziging of aanvulling heb aangebracht op mijn machine?

Isotron Iso Nen

Voldoe ik nog aan de Machinerichtlijn ISO – NEN 12100 nu ik een wijziging of aanvulling heb aangebracht op mijn machine?

In Europa moeten alle machines voldoen aan de Machinerichtlijn ISO-NEN 12100. Dit is een set regels en voorschriften die zijn ontworpen om de veiligheid van werknemers te waarborgen die werken met machines en om ervoor te zorgen dat machines veilig kunnen worden gebruikt.

Als een machine wordt aangepast of gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de naleving van de Machinerichtlijn. Het is belangrijk dat de juiste stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat de machine nog steeds voldoet aan de richtlijn en veilig kan worden gebruikt.
Daarom is er nu een werkinstructie beschikbaar gesteld door de Nederlandse Arbeidsinspectie die machinebouwers helpt om te voldoen aan de Machinerichtlijn bij gewijzigde machines.

Deze werkinstructie biedt duidelijke richtlijnen en stappen om ervoor te zorgen dat de aangepaste of gewijzigde machine nog steeds veilig is en voldoet aan de richtlijn.

Isotron | Werkinstructie machineveiligheid

De werkinstructie omvat onder andere de volgende stappen:

  • Een risicobeoordeling uitvoeren om te bepalen welke risico's er zijn bij de gewijzigde machine.
  • Nagaan of de gewijzigde machine nog steeds voldoet aan de vereisten van de Machinerichtlijn. Zo niet, dan moeten de nodige aanpassingen worden gedaan om de machine alsnog te laten voldoen.
  • Het opstellen van een technisch dossier waarin de wijzigingen aan de machine worden beschreven en waarin wordt aangetoond dat de machine nog steeds voldoet aan de Machinerichtlijn.
  • Het aanbrengen van de juiste waarschuwings- en veiligheidsvoorzieningen op de machine.

Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven en werknemers er zeker van zijn dat de gewijzigde machine veilig kan worden gebruikt en voldoet aan de Machinerichtlijn. Het is belangrijk om deze werkinstructie te volgen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van werknemers niet in gevaar komt bij het gebruik van de machine(s).

Heb je hulp nodig bij de beoordeling van uw nieuwe of aangepaste machine? Of heb je andere Safety gerelateerde vragen, aarzel niet en neem contact op met onze Business Development Manager Safe Machine & Factory.