Isotron | Inzichten & Nieuws

Voldoe ik nog aan de NEN-EN-ISO 12100 norm nu ik een wijziging of aanvulling heb aangebracht op mijn machine?

Isotron Iso Nen

Voldoe ik nog aan de NEN-EN-ISO 12100 nu ik een wijziging of aanvulling heb aangebracht op mijn machine?

Met ruim elfhonderd normen die geharmoniseerd zijn in het kader van de Machinerichtlijn, is het vaak lastig om te bepalen welke norm(en) jij, als machinebouwer nodig hebt. Er is echter een norm die altijd van toepassing is, namelijk NEN-EN-ISO 12100, Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie.

Deze norm is ontworpen om de veiligheid van werknemers te waarborgen en ervoor te zorgen dat machines veilig kunnen worden gebruikt. Wanneer een machine wordt aangepast of gewijzigd, kan dit van invloed zijn op de naleving van de norm. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat je machine nog steeds voldoet aan de juiste normen en veiligheid. 

Maar goed nieuws! De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft nu een werkinstructie beschikbaar gesteld om machinebouwers te helpen bij het naleven van de norm bij gewijzigde machines.

Deze werkinstructie biedt duidelijke richtlijnen en stappen om ervoor te zorgen dat de aangepaste of gewijzigde machine nog steeds veilig is en voldoet aan de norm.

Isotron | Werkinstructie machineveiligheid

De werkinstructie omvat onder andere de volgende stappen:

  • Een risicobeoordeling uitvoeren om te bepalen welke risico's er zijn bij de gewijzigde machine.
  • Nagaan of de gewijzigde machine nog steeds voldoet aan de vereisten van de Machinerichtlijn. Zo niet, dan moeten de nodige aanpassingen worden gedaan om de machine alsnog te laten voldoen.
  • Het opstellen van een technisch dossier waarin de wijzigingen aan de machine worden beschreven en waarin wordt aangetoond dat de machine nog steeds voldoet aan de norm.
  • Het aanbrengen van de juiste waarschuwings- en veiligheidsvoorzieningen op de machine.

Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven en werknemers er zeker van zijn dat de gewijzigde machine veilig kan worden gebruikt en voldoet aan de norm. Het is belangrijk om deze werkinstructie te volgen om ervoor te zorgen dat de veiligheid van werknemers niet in gevaar komt bij het gebruik van de machine(s).

Heb je hulp nodig bij de beoordeling van uw nieuwe of aangepaste machine? Of heb je andere Safety gerelateerde vragen, aarzel niet en neem contact op met onze Business Development Manager Safe Machine & Factory.