Isotron | Inzichten & Nieuws

Veiligheidslichtscherm? Is dit voor mij van toepassing?

Veiligheidslichtscherm

Jaarlijks zijn er rond de 200.000 werknemers betrokken bij een bedrijfsongeval. RIVM Veilig werken slaat alle gevallen op in een database genaamd ‘Storybuilder’. Storybuilder onderscheidt 36 verschillende soorten ongevallen. Van het totaal is 22% van de ongevallen toe te wijzen aan contact met bewegende delen van een machine.

IS EEN LICHTSCHERM TOE TE PASSEN?

In veel gevallen zijn lichtschermen een uitermate geschikte tool om de veiligheid van mensen rondom machines te garanderen. Of dit voor een bepaalde machine of applicatie ook echt toepasbaar is hangt af van een aantal voorwaarden. Een machine moet bijvoorbeeld uitgeschakeld worden door een semiconductor output van het veiligheidssysteem in elke bedrijfsfase van de machine. Daarnaast mag er geen gevaar zijn op verwonding door middel van hitte, bestraling of door bewegende delen van de machine. Mocht dit laatste wel het geval zijn dan is een optisch veiligheidssysteem niet geschikt of niet toereikend en moeten er ook nog aanvullende maatregelen worden genomen. Het kiezen van de juiste veiligheidsmaatregel omvat het bepalen van het potentiële gevaar om het juiste Safety level de bepalen en het kiezen van de benodigde resolutie van het optische veiligheidssysteem.

WIE IS VERANTWOORDELIJK?

Een veilige machine en veilig gebruik van die machine, zijn twee verschillende dingen. De eerste is de verantwoordelijkheid van de fabrikant, de tweede van degene die verantwoordelijk is voor de machine (bijv. de eigenaar). De menselijke factor vormt bij beiden een risico. Als fabrikant moet je hier op bedacht zijn. De gebruiker en zijn werkgever dienen uiteraard op de juiste wijze om te gaan met de aangebrachte veiligheidsmaatregelen. Bij een ongeval wordt de aansprakelijkheid altijd achteraf vastgesteld en wordt gekeken naar zowel de machinebeveiliging als naar de wijze waarop deze door de gebruiker wordt toegepast.

Lichtschermbanner2

RESOLUTIE BEPALEN

De benodigde resolutie van het veiligheidslichtscherm wordt bepaald op basis van de toepassing en de vereiste beveiligingsfunctie. Resolutie wordt gedefinieerd als de minimale grootte van een object dat moet worden gedetecteerd op elke positie binnen het gezichtsveld van het lichtscherm. De keuze voor een specifieke resolutie hangt af van het lichaamsdeel dat bescherming nodig heeft (vinger, hand of hele lichaam).

In alle gevallen is de primaire functie van het beveiligingsapparaat het stoppen van de machine voordat het gevaarlijke punt is bereikt en om te voorkomen dat de machine per ongeluk start. De veiligheidscomponenten met deze functie moeten voldoen aan de betreffende veiligheidscategorie die voor de machine is vastgesteld.

WERKWIJZE

De Safetinex YBB-lichtschermen en de YCA-toegangsblokkering werken met infraroodstralen. Wanneer het apparaat een vinger, een hand of een persoon detecteert die het gedefinieerde gevarengebied binnengaat, wordt onmiddellijk de machine gestopt of vertraagd. Met een handmatige herstartmodus kan de operator met de resetknop de machine opnieuw opstarten als hij/zij zich buiten het gevaarlijke gebied bevindt. Vanaf daar moet de operator een volledig zicht hebben op de gevaarlijke zone om te zorgen dat niemand in gevaar komt bij het herstarten.

Lichtschermbanner3

Safetinex-lichtschermen en toegangscontrolebarrières zijn ontworpen ter bescherming van personen die werken in de buurt van machines waarbij aanwezigheid in de gevarenzone tot verwondingen/beschadigingen kan leiden of soms nog erger. Een hoge betrouwbaarheid wordt bereikt door het implementeren van een fail-safe systeem: apparaten zijn dus permanent operationeel. Een interne fout deactiveert de uitgangssignalen, evenals een inbraak in het beveiligingsveld.

TOEPASSINGEN

Het Safetinex YBB-assortiment is het meest geschikt wanneer bescherming dichtbij het gevaar is vereist. Afhankelijk van de toepassing wordt een resolutie van 14 mm (vingerbescherming) of 30 mm (handbescherming) aangeraden.

Safetinex YCA toegangscontrole aan de andere kant zijn geschikt voor de bescherming van personen die een groter gevaarlijk gebied kunnen binnenkomen. Dankzij het type 4 (categorie 4, PLe veiligheidsniveau), kunnen Safetinex-apparaten worden gebruikt op apparatuur die een hoge betrouwbaarheid van veiligheid vragen. Denk hierbij aan werktuigmachines, robots, hydraulische persen etc. Als het resultaat van de risicobeoordeling het gebruik ervan mogelijk maakt, bieden Type 2-apparaten (categorie 2, PL c, SIL 1) kosteneffectieve- en veilige oplossingen.

 

Isotron_Divider